Kako Izlečiti Anksioznost I Depresiju

NAPOMENA

Pristupanjem sajtu www.anksioznost.rs i čitanjem ove knjige ste saglasni sa: Sve informacije na našem sajtu i ovoj knjizi su informativnog karaktera i ne mogu zameniti kontakt sa vašim doktorom.
Ukoliko imate ili sumnjate da imate neke zdravstvene probleme, treba da se obratite svom lekaru opšte prakse ili nekom drugom medicinskom stručnjaku. Ne možemo garantovati kompletnost i tačnost objavljenih informacija.
Korišćenjem ove prezentacije preuzimate rizik da te informacije mogu biti nepotpune ili netačne ili da možda neće zadovoljiti vaše potrebe ili zahteve.
Vlasnik sajta kao i saradnici na projektu www.anksioznost.rs ne preuzimaju odgovornost za bilo kakvu eventualnu štetu nastalu njihovim korišćenjem, bilo direktnu ili posrednu. Nećemo se smatrati odgovornim za bilo kakva oštećenja ili povrede koje nastanu zbog vašeg pristupa sajtu i njegovom sadržaju, ovoj knjizi, ili ne mogućnosti da pristupite, ovoj internet prezentaciji ili zbog vašeg oslanjanja na bilo koju informaciju koja se u njemu nalazi. Takodje, ne prihvatamo ni bilo koju obavezu za direktne, indirektne, slučajne, posledične, kaznene, i specijalne ili druge štete, propuštene prilike, izgubljenu dobit ili bilo koji drugi gubitak ili bilo kakvu štetu.
Nisu dozvoljene nikakve izmene ili dalja reprodukcija ovog sadržaja. Ovaj sadržaj se ne sme umnožavati ili koristiti na neki drugi način bez našeg pismenog odobrenja. Pristupanjem sadržaju ove prezentacije i knjige se slažete sa gore navedenim.

Metoda Život Bez Anksioznosti I Depresije Je Pomogla Stotinama Ljudi, Pomoći Će I Vama